Henkilötietoja

Silvo Kaasalainen

Olen hallintotieteiden tohtori ja kunnallis-politiikan dosentti. Olen toiminut mm. kunnallistalouden apulaisprofessorina Tampereen yliopistossa, koulutusjaoston jaostopäällikkönä Sairaalaliitossa, kaupunkitarkastajana Kaupunkiliitossa, Vantaan kaupungin tarkastusjohtajana ja JHTT-tilintarkastajana kunnissa.

Väitöskirjani (1982) tein työn ohessa; tutkimuksen aiheena oli kunnallisten luottamushenkilöiden päätöksenteko-ongelmat ja päätöksenteon kehittämismahdollisuudet.

Olen kirjoittanut omalta alaltani kymmeniä oppimateriaaleja, mm. kunnallisen tilintarkastuksen oppaan, ja ollut jäsenenä työryhmässä, joka on laatinut julkishallinnon tilintarkastajien työtä ohjaavan julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan. Lisäksi olen jatkuvasti kirjoittanut artikkeleita kunnallistaloudesta, kunnallisesta demokratiasta ja julkishallinnon tilintarkastuksesta ammatti-, tiede- ja päivälehtiin.

Vapaa-aikanani viihdyn marja- ja sienimetsässä ja kesämökin puutarhatöissä ja harrastan kulttuuria sen verran kuin perhesopu vaatii. Viime vuosina olen myös kiinnostunut karjalaisista juuristani.