Maakunnan tärkein tehtävä on soten omistajaohjaus

Helsingin Sanomat 18.1.2020    |   Lukijan mielipide

Maakunnan tärkein tehtävä on soten omistajaohjaus

Maakunta sisältää tarvittavan palvelukokonaisuuden ja päätösvallan

 

ILMO PARVINEN vaati kirjoituksessaan (HS Mielipide 16.1.) soteen jämäkkää omistajaohjausta. Hän ei näytä oivaltavan, että tulevien maakuntien tärkein tehtävä on sekä sote-kokonaisuuden omistajana että omistajaohjaajana toimiminen. Koko uudistus tähtää tähän. Maakunta sisältää tarvittavan palvelukokonaisuuden ja päätösvallan.

Parvinen on aivan oikeassa siinä, että nykyiset erilliset kunnat ja kuntayhtymät eivät voi ratkaista resurssien ohjausta ja palvelujen integraatiota väestön tarpeista lähtien. On suorastaan outoa, että tätä yhä yritetään, vaikka muun muassa oma väitöskirjani, jo vuodelta 1982, selvästi osoitti kunnista käsin tapahtuvan ohjauksen toimimattomaksi.

Parvinen vaatii, että eduskunnan tulee ratkaista, millainen palvelukokonaisuus on, miten sitä ohjataan ja miten sen rahoitus turvataan. Juuri nämä asiat sote-uudistuksessa ratkaistaan. Maakunnan tehtävä on korjata palveluissa nyt esiintyvät puutteet.

Parvinen näyttää edellyttävän, että eduskunnassa sovitaan siitä, millaiset palvelut koko väestölle turvataan. Vaatimus on oikea, mutta palvelunormien asettaminen vie varmasti useita vaalikausia. Siihen meillä ei ole varaa. Maakunnat eivät mitenkään estä eduskunnan lainsäädäntötyötä, jolla yhteisiä normeja asetetaan. Valtio osallistuu myös vahvasti tulevan järjestelmän ohjaukseen siten, että palvelut rahoitetaan joko suoraan valtion varoista tai valtionosuusjärjestelmän kautta.

Silvo Kaasalainen

hallintotieteiden tohtori, kunnallispolitiikan dosentti, Vantaa