Edistääkö vihreiden esittämä pormestarimalli demokratiaa?

Vantaan Sanomat 29.3.2023

Vantaan vihreät on esittänyt selvitettäväksi, voitaisiinko kaupungin johtamista kehittää ottamalla käyttöön pormestarimalli, koska se vahvistaisi demokratiaa.

Vihreiden mukaan pormestarimallissa kaupungin ylin johto on vastuussa suoraan kuntalaisille (VS 10.3.). Suomessa asia ei kuitenkaan ole näin.

Perustuslain mukaan kuntademokratia on asukkaiden itsehallintoa. Se tarkoittaa, että asukkaat valitsevat ja vaihtavat vaaleilla luottohenkilönsä. Näin tapahtuukin valtuutettujen kohdalla.

Euroopassa on myös hyvin yleinen malli, jossa pormestarikin valitaan asukasvaalilla. Meidän kuntalakimme on kuitenkin kirjoitettu siten, että se ei anna edes mahdollisuutta asukasvaaliin. Pormestarin vallassa pysyminen riippuu siten hänet valinneiden poliittisten ryhmien tuesta.

Helsingin pormestarikäytäntö on suorastaan demokratian vastainen. Siellä vihreät ja kokoomus ovat jo ennakkoon sopineet, että enemmän ääniä saanut puolue saa pormestarin paikan.

Tämä on merkinnyt sitä, että käytännössä vihreät ovat lahjoittaneet saamansa äänet kokoomukselle ja samalla kaupungin päätöksiin eniten vaikuttavalle henkilölle, joka johtaa päätösten valmistelua kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

Demokratia ja kuntalain henki vaatisi pormestarin valintaa kaikkien valtuustoryhmien neuvottelussa, jolloin asukkaiden näkemykset voidaan parhaiten ottaa huomioon. Demokraattisin malli olisi eittämättä eurooppalainen malli.

Silvo Kaasalainen

hallintotieteiden tri., dosentti